Giới thiệu về VicoMartKhai trương cửa hàng bán lẻ đầu tiên vào ngày 06/10/2019  tại 02 Sóng Hồng, Phú Bài, Hương Thủy, TT Huế.VicoMart ra đời với mong muốn mang lại sự đầy đủ, cuộc sống hạnh phúc cả vật chất và tinh thần cho bà con.

Giá rẻ và rẻ hơn nữa! VicoMart luôn mang đến một mức giá rẻ nhất để tiết kiệm từng đồng cho bà con. Lấy tiết kiệm và giá rẻ cho bà con làm kim chỉ nam để phụng sự.

Con người VicoMart: Luôn sống và làm việc hết mình, phục vụ bà con bằng cả trái tim. 

Định hướng: Sẽ mở rộng ở bất kỳ nơi đâu để phục vụ bà con.